จำหน่าย ซ่อม สอบเทียบ เครื่องมือวัด/ Standard /เครื่องมือทดสอบ อุตสาหกรรม   สินค้ามีการรับประกัน 1 ปี