สำหรับลูกค้า ที่สนใจ สะสมคะแนน แลกรางวัล สมนาคุณ สามารถสมัคร ได้โดย กรอกข้อมูลต่างๆ  ได้ที่  Registration Form (สมัครสมาชิก) แล้วทางบริษัทฯ จะเริ่มบันทึกคะแนนที่ได้ จากยอดการสอบเทียบ ที่ได้เปิดบิล

* หมายเหตุ : การพิจารณาเป็นไปตามที่ บริษัทฯกำหนด